Om

DogManStar ejes af Peter Kjærsgaard, som har 20 års erfaring med alle aspekter af økonomistyring fra både store internationale organisationer og mindre vækst virksomheder.

Peter Kjærsgaard har de sidste 15 år arbejdet som både controller, økonomichef og CFO i kreative miljøer. Det har givet et indgående kendskab til de forskelligeartede udfordringerne virksomhederne møder, og ikke mindst hvordan disse løses.

Peter Kjærsgaard har en HD i Økonomistyring & Procesledelse fra Copenhagen Business School kombineret med 4 års ansættelse hos et revisionsfirma.